اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
65
امروز
18
دیروز
247
هفته
2141
ماه
19025
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟ 

ارتباط با اعضای شورای اسلامی
-ساعت حضور اعضای شورای اسلامی در محل دفتر شورا واقع در شهرداری محمدآباد
ساعت حضور در دفتر شورا نام ونام خانوادگی روزهای هفته
17 الی 18 بعدظهر قربانعلی عرب جعفری شنبه
17 الی 18 بعداز ظهر سید افضل میرحاج یکشنبه
17 الی 18 بعداز ظهر خانم عرب جعفری دوشنبه
17 الی 18 بعداز ظهر حسن صفاری سه شنبه
17 الی 18 بعداز ظهر خانم عرب جعفری چهارشنبه
16 الی 18 بعد از ظهر مهدی صفائی پنجشنبه
9الی 11:30 صبح مهدی صفائی جمعه
 
 
شعار سال 1396شمسی
دیماه سال 1396در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????