لینک کانال اطلاع رسانی شهرداری محمدآباد 
https://t.me/shahrdarimohammadabad25
 
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
89
امروز
284
دیروز
209
هفته
1532
ماه
51389
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟
 

آیا حجاب فقط چادراست؟
-

لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که:آیا مانتویی ها بی حجابند؟یا اینکه فقط با چادر سر کردن حجاب اسلامی تأمین می شود؟

 

در پاسخ باید گفت:اصولاً در اسلام اسم (مانتو،چادر و...) ملاک نیست.هر لباسی که ملاک های سه گانه ی زیر را داشته باشد،مصداق حجاب اسلامی است حال هر نامی که می خواهد داشته باشد:

 
  •     تمام اعضای بدن از فرق سر تا ناخن پا،به جز دست ها تا مچ و گردی صورت،را بپوشاند.
 
  •     تمام برجستگی ها و پستی و بلندی های بدن را بپوشاند،به طوری که حجم بدن زن نامشخص باشد.
 
  •      توجه نامحرم را به خود جلب نکند و تحریک آمیز نباشد.
 

حال اگر مانتویی پیدا کردید که برجستگی های بدن را نشان ندهد،

 

اگر مانتویی پیدا کردید که گریبان به قدری باز نباشد که زینت ها یا بخشی از سینه را آشکار نماید،

 

اگر مانتویی پیدا کردید که رنگ و مدل آن توجه نامحرمان و بیماردلان را به خود جلب نکند،

 

اگر همراه مانتو،روسری یا مقنعه ای پوشیده شود که موهای سر ،از جلو یا پشت سر، از زیر آن بیرون نیاید و به تعبیر رسول خدا(ص) موها چون کوهان شتر در زیر آن جمع نشده باشد،

 

اگر همراه مانتو کفش هایی پوشیده شود که رنگ و صدای تق تق آن ها توجه نامحرم را جلب نکند،

 

و اگر های دیگر...

 

آری،چنین مانتویی با این مشخصات مصداق حجاب اسلامی است و به پوشنده ی آن عنوان مقدس «باحجاب» صدق می کند.

 

و همین طور هم هیچ چادر به سری دارای حجاب اسلامی نیست:

 

چادر به سری که زیر چادر روسری یا مقنعه ندارد و در هر حرکت و یا باز و بسته شدن چادر تمام موهای سر و گردن زیر چادر و گوشواره و گلو بند و ... نمایان می شود،

 

چادر به سری که در زیر چادر لباس های تنگ و چسبانی می پوشد که با هر بار باز و بسته کردن آن تمام برجستگی های بدنش آشکار شود،

 

چادر به سری که جوراب های نازک و بدن نما می پوشد و چادر خود را آن قدر جمع و جور می کند و بالامی برد تا پاهای او نمایان باشد،

 

چادر به سری که برق چادرش از چند فرسخی! توجه نامحرمان را به خود جلب می کند و حجم بدنش در زیر آن پیدا است،

 

چادر به سری که چادرش آن قدر نازک است که تمام لباس های زیر آن از دور مشخص است،

 

چادر به سری که در زیر چادر، پیراهن آستین کوتاهی پوشیده است که با هر بار بیرون آمدن دست از زیر چادر،تا آرنج او نمایان شود،

 

چادر به سری که هر لحظه و هر جا وبی جا آن را باز و بسته می کند تا اندام و لباس های زیر آن را بنمایاند و ...

 

خلاصه چنین چادر به سری هرگز دارای حجاب اسلامی نیست و با بی مبالاتی خود، حرمت چادر را نیز نگه نمی دارد.

 

پس اسم ملاک نیست،رعایت ضوابط حجاب اسلامی معیار است،حال هر نامی که بر خود داشته باشد.

شعار سال 1397شمسی
اردیبهشت ماه سال 1397در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????