اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
98
امروز
24
دیروز
247
هفته
2141
ماه
19025
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟ 

کبوتر خانه
-این بنا با قدمتی نزدیک به 150 سال در قسمت شرق شهر و در میان اراضی کشاورزی واقع شده است . سبک معماری آن یک قلو و از نظر فضای داخلی همانند تمام کبوترخانه ها دارای حجره هایی برای کبوتران می باشد . ارتفاع آن در حدود 17 متر و قطر قاعده آن 10 متر می باشد . در قسمت بالای برج گچبریهای زیبایی به چشم می خورد که بدلیل عدم رسیدگی مناسب در حال تخریب می باشد ، همچنین در ارتفاع میانی برج شال گچی بچشم می خورد که بمنظور جلوگیری از صعود مار به داخل برج ایجاد شده است . این بنا با شماره 14218 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .
شعار سال 1396شمسی
دیماه سال 1396در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????