اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
74
امروز
20
دیروز
247
هفته
2141
ماه
19025
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟ 

خانه ریاحی

این بنای تاریخی در مرکز شهر محمدآباد و جنب مسجد جامع و حسینیه واقع شده است ، قدمت آن مربوط به اواخر دوران قاجار می باشد . نمای داخلی آن شامل راهرو ورودی که در قسمت چپ آن مطبخ واقع شده ، پس از آن وارد حیاط شده در ضلع جنوبی آن دو اطاق سه دری و یک اطاق پنج دری در وسط وجود دارد که دارای پستوخانه نیز است و در تمام اطاقها گچبریها و نقاشیهای زیادی به چشم می خورد . در قسمت شمالی بنا اطاقهای اصلی احداث شده که شامل دو اطاق سه دری و یک اطاق پنج دری و پستوخانه می باشد . این اطاقها نیز دارای گچبریها ، مشبکهای گچی ، خورشیدیها و دربهای چوبی می باشد ، ایوان دارای سه ستونی چوبی که بر روی آن گچبری صورت گرفته می باشد . دیوارهای ضلع غربی و شرقی نیز دارای نقاشیهای زیادی بوده که قسمتی از آن تخریب شده است .     
شعار سال 1396شمسی
دیماه سال 1396در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????