لینک کانال اطلاع رسانی شهرداری محمدآباد 
https://t.me/shahrdarimohammadabad25
 
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
38
امروز
277
دیروز
209
هفته
1532
ماه
51389
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟
 

واحد فنی و شهرسازی
بسمه تعالی
گزارش واحد فنی و شهرسازی شهرداری محمدآباد
 1. انجام امورات مربوط به شهرسازی شامل:بازدیدها بالغ بر400مورد،اعلام گزارشات وتخلفات ساختمانی ،ناشی ازبازدید هاوارائه گزارش مربوط،پاسخ استعلامات در هر جهات بالغ بر300مورد
 2. ثبت و وروداطلاعات درسامانه نظارتی ریاست جمهوری
 3. ثبت و وروداطلاعات درسامانه آمار واطلاعات استانداری شماره 2 در 4 نوبت
 4. انجام امورات مربوط به کمیسیون ماده صد،پیگیری ها،صدور مجوزات ونامه های نظام مندی،تعهدات محضری وغیره
 5. انجام امورات مربوط به مجموعه مسکن مهر2،بازیدها،کنترل ساخت های غیرمجاز،آماروصدورپروانه
 6. صدورپروانه ومجوزات بهره برداری بالغ بر86مورد
 7. پیگیری های مربوط به پروژهای شهرداری تکمیل آب نماومسائل فنی،بلوارامام خمینی (ره)فاز3،آزمایشگاه،نقشه برداری،وسایر
 8. پیگیری مسائل مربوط به عرضی بلوار که توسط شرکت آبنمای روستائی انجام شده شامل تعطیلی،شرکت درجلسه و...
 9. شرکت درجلستات بخش ،وداخلی شامل بخشداری وشهرداری ومراسمات ومناسبت ها
 10. شرکت در جلسات جلسه کمیسیون ماده پنج استان وپیگیری های آن
 11. پیگیری مسائل مخابرات شامل حفاری،تهیه ماسه ،کابل گزاری وپرنمودن محل ها،حوادث آبفار...
 12. پیگیری مسائل مربوط به اداره گاز،تحویل نقشه،حفاری عرضی به سطوح گازدار نمودن ساختمان آتش نشانی و همکاری کامل در خصوص لوله گذاری و وصل گاز
 13. پیگیری مسائل مربوط به لکه گیری های آسفالت وحوادث واقع دربلوار
 14. پیگیری مسائل مربوط به حفار شرکت آبفا در مسکن مهر وجوانان
 15. پیگیری مسائل طرح سایت کارگاهی باخدمات طراحی وراه شهرسازی درچندین مرتبه
 16. پیگیری مسائل طرح سایت کارگاهی وتغییرکاربری ها با سرکارخانم ایزدپور
 17. پیگیری راه وشهرسازی درخصوص بازدید موارد مربوط به تغییر کاربری های مورد درخواست شهروندان
 18. بازدید ازنحوه کار استادپنجه ای،بلوک فرش پیاده رو ها
 19. پیگیری ادامه وتحقق توافق مابین شهرداری وبا اقا ی علی عرب مومنی واقع در خیابان  آیت الله فقیهی
 20. پیگیری مسائل مربوطه شامل iTشهر اری ،تلفن ها،اتوماسیون،ساعات ورودوخروج پرسنل سرویس کلی کامپیوترها وپشتیبانی مسائل مربوطه در طول سال
 21. تکمیل وارائه گزارش مربوطه به پرسنل شهرداری
 22. انجام امورات مربوط به سفر سفیر ویتنام
 23. میخ کوبی وخط ریزی میدان خروجی شهر با هماهنگی اقای مهندس طاهریان وبرداشت سطوح کامل مالکیت های مربوط به شهرداری
 24. پیگیری وگزارش انجام امورات مربوط به مکاتبات روشنایی بلوار فاز3وادامه بلوار ،بلوار آیت الله میرجانی وسایر تاسیسات
 25. همکاری وهماهنگی بااقای  مظاهری سیستم ممیزی املاک وبروز رسانی وسیستم شهر سازی درآمد در چندین نوبت
 26. پیگیری درخصوص اصلاح هندسی باندکندروحدفاصل بانک ملی
 27. پیگیری درخصوص بلوار امام خمینی(ره) کنترل مصالح مورد نیاز و کننرل کننده وقبوض صادره
 28. برداشت زمین واقع درطرح ومورد ادعای واقع دربلوار با اقای مهندس میرحاج
 29. پیگیری مسائل مربوط به جدول زنی،رفع عیوب و....وتاسیساتی
 30. پیگیری مربوط به پیست موتورسواری
 31. پیگیری مربوط به مصلی نماز جمعه شهر
 32. پیگیری مسائل مربوط به موزه وعملیات بنایی وسایر
 33. خط ریزی و نظارت بر مسکن مهر 2 به منظور تامین آب شرب طبق قرارداد با شرکت آبفا
 34. جانمایی تابلوهای ورودی و خروجی شهر همزمان با اجرای طرح
 35. همکاری با طراحان میادین،بلوار و باند کندرو
 36. پیاده سازی طراحی ورودی سایت خدماتی و پمپ بنزین همراه با مهندس طراح
 37. پیگیری مستمر و بازدید از پروژه های بازسازی موزه مردم شناسی،تالار پذیرایی و تهیه مصالح  و تاسیسات
 38. پیگیری مستمر جانمائی تجاری حاشیه رودخانه فصلی
 39. پیگیری و تهیه مقدمات پارکینگ کامیونداران شامل دوربینها،تاسیسات، زیرسازی و اضافه نمودن سایت ضلع جنوبی،نگهبان شب
 40. پیگیری در خصوص جانمایی و حفر محل تیر چراغ برق روشنایی بلوار فاز 3
 41. هماهنگی تهیه و خرید لوازم مورد نیاز واحد فنی،خدمات شهری و ...
 42. کنترل ساعات کار گریدر به منظور زیر سازی
 43. تهیه مقدمات و نظارت بر آسفالت ریزی و لکه گیری و...
 44. پیگیری روشنایی معابر شهر
 45. پیگیری مسائل مخابرات حفاری و اتمام کار شهرداری در انجام تعهدات
 46. پیگیری و نظارت پروژه سنگ فرش فازدوم پارک خانواده
 47. پیگیری و نظارت جدول گذاری باند کندرو بلوار امام خمینی (ره)
 48. پیگیری و تهیه مقدمات احداث بقعه اجداد بزرگوار علامه میرجهانی
 49. چاپ و توزیع قبوض عوارض شهرداری
 50. همکاری با واحد عمران و تهیه صورت وضعیت ها
 
 
شعار سال 1397شمسی
اردیبهشت ماه سال 1397در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????