لینک کانال اطلاع رسانی شهرداری محمدآباد 
https://t.me/shahrdarimohammadabad25
 
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
95
امروز
284
دیروز
209
هفته
1532
ماه
51389
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟
 

حوزه فرهنگی اجتماعی
---شرح وظا ف حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری محمدآباد:
 
- تعیین اهداف سیاستها و تعیین راهبردها و خط مشی های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی شهر محمدآباد با توجه به ویژگی های خاص منظقه ای و محلی
- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارایه طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی
- انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی، ورزشی، تاریخی و توریست پذیر ،مذهبی و آموزشی
- توانمندسازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
- تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگ و گردشگری
- همکاری و حمایت از سازمانهای غیردولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظا ف شهرداری
- انجام سایر وظا ف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظا ف مربوط به شغل
 
مدیریت امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی:
 
- شناسایی، همفکری و همکاری با انجمن ها، مؤسسات عمومی و خیریه، تشکیلات غیر دولتی و سایر مؤسسات مشابه در جهت نهادینه کردن فعالیت های آنها به منظور کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی
- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توانمندی ها و امکانات و نیروهای انسانی مجموعه ها و اماکن ورزشی و تفریحی و تاریخی بخصوص موزه مردم شناسی شهر
- تهیه و اجرای برنامه های متنوع در جهت ترویج ورزش های همگانی
- همکاری و حمایت از سازمانهای غیردولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در زمینه اهداف و وظا یف شهرداری
- ارایه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته های مشاوره در مراکز وابسته
- اجرای طرح ها و برنامه های لازم در جهت جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکلها
- انجام سایر وظا ف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظا ف مربوط به شغل
 
مدیریت بافت تاریخی و امور گردشگری:
 
- شناسایی مراکز و ابنیه تاریخی و پیگیری در جهت ترمیم و حفظ آن
- مستندسازی آثار تاریخی و بافتهای شهری و تدوین گزارش معرفی بنا
- اقدام در ارایه خدمات و تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق تهیه منابع اطلاعاتی، نقش های جغرافیایی، تهیه سفرنامه های جهانگردان و سیاحان، تهیه عکس و فیلم و نرم افزار از نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری شهر محمدآبادو ایجاد سایت اطلاع رسانی اینترنتی، به منظور معرفی جاذبه های گردشگری
- تهیه نقشه راهنمای کامل و بهنگام شهر که در ان فواصل به کیلومتر و جای اماکن با درج نشانه ها به همراه کلید راهنمای استفاده از نقش ، مشخص شده باشد و تکثیر و ارایه آن به شهروندان و مسافرین
- انجام سایر وظا ف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظا ف مربوط به شغل
 
مدیریت امور فرهنگی و هنری:
 
- ارایه طرح و برنامه در رابطه با ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی، علمی، هنری جدید متناسب با نیازهای جامعه شهری محمدآباد نظیر کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، ورزشگاه ها، تالارها و اردوگاه های جمع آوری و حمایتی آسیب دیدگان اجتماعی به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری محمدآباد
- اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه مناسبتها و مراسمات، جشنواره ها و همایش های فرهنگی
- تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی در جهت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
- انجام سایر وظا یف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظا ف مربوط به شغل
 
حوزه  فرهنگی اجتماعی شهرداری محمدآباد
 
شعار سال 1397شمسی
اردیبهشت ماه سال 1397در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????